Obranna střelba 25.2.2007 (LOS)
Datum: Úterý, 06. únor 2007 @ 15:30:24 CET
Téma: Spolky a organizace


Pořadatel: SSK Slaný - Kuguar Team
Datum: 25.2. 2007
Druh závodu: Obranná střelba - LOS
Místo konání: Střelnice ve Slaném


Ředitel závodu: Radek Libovický
Hlavní rozhodčí: Michal Adam
Startovné: 200,- Kč za divizi
Účastníci: Široká střelecká veřejnost
Registrace: Na Internetu a v místě konání v době od 8.30 do 9.00 hod.
Situace: 4 x stage , nákresy nebudou zveřejněny, není dovoleno cvičit situace „nasucho“
Terče: OS, modifikace terčů LOS, kovy
Zbraně: dle pravidel LOS
Střelivo: Dle Zák.119/02, vyhl. 370/02 jen povolené výrobní provedení

Kategorie :

Pistole
Revolver
Záložní pistole
Záložní revolver
Ozbrojené složky

Povinné vybavení:

Pouzdro na zbraň skryté nošení, minimálně 2 zásobníky, sluchátka a brýle - i pro diváky.Vybavení musí být nošeno na opasku a opasek upevněn s oděvem. Povoleny jsou i ledvinky. ZAKÁZANÉ JSOU OPASKY A POUZDRA IPSC.
Příslušníci policie a dalších ozbrojených složek mohou používat služební vybavení pro neskryté nošení, ale v takovém případě musí startovat v plné služební výbavě (tj. včetně např. obušku, pout atd.) a tato divize bude vyhlášena při min. počtu 3 střelců.

Počet nábojů: Cca. 40 nábojů
Bezpečnost: a) Jakákoliv manipulace se zbraněmi mimo bezpečnostní zónu a mimo stanoviště je zakázána.
b) Zbraň musí být v pouzdře (příp. v zavazadle) vybitá, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku.
c) Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra na stanovišti jen na povel rozhodčího, příp. v bezpečnostní zóně.
d) Jakákoliv manipulace s náboji v bezpečnostní zóně je zakázána.
Doklady Zbrojní průkaz, průkaz zbraně
Hodnocení dle pravidel LOS
Ceny 1. - 3. místo v celkovém pořadí, Každá kategorie bude vyhlášená pokud se v ní sejdou alespoň 3 střelci
Počet závodníků do 50


Jakékoliv porušení bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci bez vrácení startovného.
Střelci startují na vlastní náklady, na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za způsobenou škodu a újmu.

Změna propozic vyhrazena.
Občerstvení bude formou klobas, limo, kafe a čaj.


Prihláška na www.kuguarteam.org

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1387