Jan Tolar: Nová kniha z nakladatelství Aventinum
Datum: Pátek, 09. únor 2007 @ 06:00:00 CET
Téma: Články


Již před Vánoci vydalo nakladatelství Aventinum po delší době další ze série fotografických atlasů, tentokrát s názvem Lovecké zbraně.

Na knize spolupracovali již tradičně Vladimír Dolínek a Jan Šach. Nakladatelství tak navázalo na knihy Palné zbraně, Chladné zbraně a Zbraně 1. a 2. světové války. Jedná se tedy opět o knihu ve zvětšeném formátu A5.
Kniha má 255 stran a je rozdělena do několika kapitol, v úvodu již tradičně nalezneme několik stran o stručném vývoji ručních zbraní doplněném o různá historická vyobrazení. Dále následuje první kapitola věnovaná mechanickým střelným zbraním, jsou zde vyobrazeny nejen luky a kuše, ale i možná pro některé méně známé balestry, popřípadě napínací hevery. Druhá, nejrozsáhlejší kapitola se věnuje palným zbraním, zbraně jsou řazeny chronologicky, takže čtenář spatří nejprve první doutnákové zámky, přes křesadlové a perkusní zámky, je zde zmíněno i několik jehlovek až k moderním systémům opakovacích nebo samonabíjecích zbraní. Vedle běžně známých systémů jsou zde i zbraně pro některé možná méně známé, jmenujme například systém Collath, systém posuvných hlavní puškaře Wanglera z Kutné Hory, brokovnici Sjörgen nebo Becker V kapitole tři se dočteme o chladných zbraních, meče, šavle, dýky, tesáky, atd. Kapitola čtyři je pro změnu věnována prachovnicím a poslední, pátá kapitola pojednává o loveckém příslušenství, jako jsou kleště na lití kulí, lovecké brašny či lovecké trubky. Na závěr krátký terminologický slovník, rejstřík a seznam literatury.
I v této knize je u každé zbraně kvalitní fotografie, jak jsme zvyklí z předchozích dílů a krátký odstavec o daném exempláři, jeho vývoji, popisu a stručné technické údaje. Kniha stojí na pultech 399 Kč což je dnes myslím lehce nadprůměrná cena, ale pro milovníky starých zbraní a nejen pro ně je jistě vítaným přírůstkem do domácí knihovny.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1389