Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Vyhodnocení Akce Slavia


Vyhodnocení Akce Slavia
Datum: Wednesday, 11. August 2004 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


Před dávnými a dávnými časy - konkrétně zde - jsme na G-I a poté i na spřátelených hoba stránkách poprosili naše čtenářstvo o pomoc při kompletaci údajů o dochovaných pistolích Slavia. K čemu jsme dospěli?

Na úvod velmi děkujeme všem, kteří neváhali a přispěli svou informační troškou do společného mlýna. Jejich pomoc možná nebyla významná svým počtem, ale rozhodně přispěla k důležitému upřesnění údajů získaných z jiných zdrojů. Připomeňme, že smyslem Akce Slavia bylo potvrdit, nebo vyvrátit teorii o specifickém způsobu číslování pistolí Slavia a ověřit si zadatování změn jejich značení na levé straně závěru.

Následuje stručné představení podstatných údajů o pistolích Slavia. Rozhodně nemíníme předstírat, že jde o úplné a bezchybné představení daného tématu, což jinými slovy znamená, že mimořádně vítána bude každá oprava, doplnění či upřesnění.

Pistole Slavia byla vyráběna v letech 1921-1939 (resp. až do roku 1940, kdy ovšem pražskou zkušebnou prošel jen jeden kus) firmami Antonín Vilímec (v letech 1921-1930) a Augustin Kohout (v letech 1930-1939) v pošumavském městečku Kdyně. Celkově bylo zhotoveno necelých 8800 kusů, lehce větší polovina za Vilímcovy éry.

Z konstrukčního hlediska se rozlišují dva základní modely pistolí Slavia: bez výstražníku a s výstražníkem řešeným podle čs. patentu č. 41718 (výstražník má zvnějšku podobu tyčinky vystupující na temeni závěru po levé straně zaměřovacího žlábku). Pistole Slavia s výstražníkem se poprvé objevily v roce 1928. Z dalších markantů zaslouží zmínit materiál a tvar střenek – starší provedení je zhotoveno z rohoviny, má lichoběžníkový tvar a používalo se do roku 1928, i když se s ním lze výjimečně setkat i na mladších exemplářích; novější provedení je v horní části protaženo směrem ke spoušti, takže kryje větší plochu těla zbraně, a je zhotoveno z černého plastu (bakelit?). Vedle kusů se standardní povrchovou úpravou černěním se vzácně objevují chromované exempláře se střenkami z perletě, resp. galalitu. O něco málo méně vzácné jsou pistole s prodlouženou hlavní – cílem bylo zvětšit celkovou délka zbraně na 180 mm, aby pistoli bylo v souladu s meziválečnou čs. legislativou možné volně prodávat.

Na pistolích Slavia se objevují celkem 4 typy popisu závěru, vždy na jeho levé straně:

1) A. VILÍMEC – NOVÁ KDÝNĚ [mezera] „SLAVIA“
Zaznamenán u exemplářů do roku 1923.

2) A. VILÍMEC – KDYNĚ [mezera] „SLAVIA“
Zaznamenán u exemplářů do roku 1928.

3) „SLAVIA“
Zaznamenán u exemplářů z let 1929-1934

4) SLAVIA – Patent [druhý řádek:] originál. system kal. 6˙35
Zaznamenán u exemplářů vyráběných od roku 1935.

Je asi všeobecně známou skutečností, že pistole Slavia se řadí mezi zbraně s výrazně nadsazenými výrobními čísly, která naprosto neodpovídají počtu zhotovených kusů. (Tato metoda byla s oblibou praktikována zejména menšími výrobci, kteří se tak pokoušeli vzbudit v zákaznících dojem velkého odbytu.) Žádné podklady o zavedeném systému číslování pistolí Slavia se nepodařilo nalézt, takže nezbývá, než se pokusit spřádat teorie na základě co největšího počtu podchycených exemplářů.

Výrobní čísla jsou na pistolích Slavia vyražena na levé straně těla zbraně nad přední úponou lučíku. Zpočátku, přibližně do roku 1922, bylo výrobní číslo třímístné, v letech 1923-1924 čtyřmístné, avšak již pro rok 1924 je zachyceno pětimístné, používané poté patrně až do konce výroby.

Počáteční systém číslování z let 1921-1924 se nepodařilo uspokojivě rozklíčovat. Známé je číslo 280 z roku 1921 (do zkušebny přitom dorazilo něco málo víc než dvě desítky kusů plus něco součástek), 1988 z roku 1923 (zkušebnou prošlo 220 ks) a 2199 z roku 1924 (zkušebnou prošlo lehce přes 480 ks). Že by pro „kód“ byla podstatná poslední číslice a předcházející čísla měla vztah k pořadí pistole ve výrobě? Těžko říci. Kusů z této doby je navíc k dispozici jen velmi málo.

O něco málo transparentnější se jeví systém zavedený někdy během roku 1924. Zdá se, že podstatné pro „kódování“ výrobních čísel pistolí Slavia se tehdy stalo první dvojčíslí, zatímco ke skutečnému pořadí zbraně ve výrobě se snad vztahovala pouze poslední tři čísla (což odpovídá tomu, že roční kapacita kdyňské výroby nikdy nepřesáhla 1000 ks).

I při použití této perspektivy nám ovšem zůstává řada nejasností. Především je tu fakt, že za Vilímcovy éry se první dvojčíslí změnilo i několikrát během roku, přičemž skoky to byly někdy úctyhodné – dobrým příkladem může být rok 1929, ze kdy jsou známa výrobní čísla začínající dvojčíslím 36, 40 a 47. Snad se tak odlišovaly jednotlivé menší výrobní partie, možná byl v čísle zakódován měsíc výroby … ? Nevíme.

Za nesporné lze prohlásit, že v roce 1930 dochází ke „skoku“ prvního dvojčíslí ze 49 na 70, což podle všeho souvisí s odkoupením výroby pistolí Augustinem Kohoutem.

A. Kohout v číslování pistolí Slavia zpočátku praktikoval podobný postup jako jeho předchůdce, což znamená, že během jednoho roku se objevuje několik prvních dvojčíslí. Změnu v této praxi přinesl rok 1934 a následující léta, kdy se na pistolích Slavia objevuje první dvojčíslí pouze v podobě 74 (nejmladší nám známá zbraň je z roku 1936). Příčinu toho je se značnou pravděpodobností nutné spatřovat v postupném utlumování výroby pistolí Slavia po roce 1934.

Na základě dostupných údajů o dochovaných exemplářích si teď ukažme, jak by nastíněný systém „kódování“ mohl fungovat:
Rok: První dvojčíslí pětimístného výrobního čísla
1924: 13
1926: 14
1927: 17, 18, 20
1928: 23, 30
1929: 36, 40, 47
1930: 48, 49, 70
1931: 70, 71, 72
1932: 72, 73
1934: 74
1935: 74
1936: 74

Pokud někoho napadá jakákoli věrohodnější teorie, velmi rádi ji vyslechneme. Sami dále budeme usilovně pracovat na upřesnění výše představených dat, takže změny těchto údajů nejsou zdaleka vyloučeny.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=732